Created by ANDRE   •   e-mail: andre.grafika@gmail.com
VK Mlynárce > Čo by sme mali vedieť > Vakcinácia mačky
Vakcinácia

Psy


Mačky – Mačky sa očkujú prvý krát vo veku 8 týždňov a revakcinujú sa vo veku 12 týždňov. Rovnako ako u psov je aj u mačiek povinná vakcinácia proti besnote vo veku troch mesiacov. Očkovanie sa potom opakuje raz ročne. Po základnom očkovaní sú mačky chránené proti kaliciviróze, vírusovej rinotracheitíde, panleukopénii a samozrejme aj proti besnote. Taktiež môžeme mačku očkovať proti mykóze spôsobenej M. canis.