Created by ANDRE   •   e-mail: andre.grafika@gmail.com
VK Mlynárce > Naše služby > Hospitalizácia
USG – vyšetrenie

Ultrasonografické vyšetrenie patrí medzi neinavazívne vyšetrovacie metódy vnútorných orgánov. Umož
ňuje nám skoré stanovenie gravidity (už od 21. dňa), vyšetrenie orgánov brušnej dutiny i srdca. Na našej klinike používame prístroj HONDA HS 2000, sonda 3,5 – 5 – 7 MHz.

RTG – vyšetrenie

RTG vyšetrenie je nepostrádateľné nielen pre diagnostiku ochorení pohybového aparátu, ale taktiež aj pre posúdenie pľúc, srdca a tiež orgánov dutiny brušnej. Na našej klinike sa nachádza prístroj AJEX 160 H.

EKG – vyšetrenie

EKG vyšetrenie je jednou z klasických vyšetrovacích metód, ktorá nám umož
ňuje posúdiť činnosť a stav srdca. Posúdením EKG záznamu môžeme zistiť napr. rôzne poruchy frekvencie a rytmu, skoré štádiá ischémie srdcového svalu a začať tak s liečbou včas.

Hospitalizácia

Ak si to vyžaduje stav pacienta, môžete využiť možnosť hospitalizácie na našej klinike, kde mu bude poskytnutá potrebná starostlivosť.